Python Telegram Minesweeper Bot https://github.com/isjerryxiao/tgmsbot
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
JerryXiao ac0e97eb38
deal with RetryAfterError
před 5 měsíci
.gitignore bug fix: consider STEPPED_MINE as a flagged mine před 1 rokem
LICENSE first commit před 1 rokem
README.md update for python 3.8 před 10 měsíci
cards.py add persistence for games and /reveal před 10 měsíci
data.py new feature: list_games před 8 měsíci
data_ram.py new feature: list_games před 8 měsíci
ms_terminal.py first commit před 1 rokem
mscore.py fix 2 bugs: gen_statistics called multiple times, dist_cards accepts values too large před 11 měsíci
tgmsbot.py deal with RetryAfterError před 5 měsíci

README.md

Python Telegram Minesweeper Bot

License: GPL v3

It’s a python clone of @mine_sweeper_bot
The bot is currently running as @archcnmsbot.

To run the bot yourself, you will need: