Python Telegram Minesweeper Bot https://github.com/isjerryxiao/tgmsbot
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
JerryXiao ac0e97eb38
deal with RetryAfterError
5 månader sedan
.gitignore bug fix: consider STEPPED_MINE as a flagged mine 1 år sedan
LICENSE first commit 1 år sedan
README.md update for python 3.8 10 månader sedan
cards.py add persistence for games and /reveal 10 månader sedan
data.py new feature: list_games 8 månader sedan
data_ram.py new feature: list_games 8 månader sedan
ms_terminal.py first commit 1 år sedan
mscore.py fix 2 bugs: gen_statistics called multiple times, dist_cards accepts values too large 11 månader sedan
tgmsbot.py deal with RetryAfterError 5 månader sedan

README.md

Python Telegram Minesweeper Bot

License: GPL v3

It’s a python clone of @mine_sweeper_bot
The bot is currently running as @archcnmsbot.

To run the bot yourself, you will need: