Python Telegram Minesweeper Bot https://github.com/isjerryxiao/tgmsbot
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
JerryXiao ac0e97eb38
deal with RetryAfterError
5 miesięcy temu
.gitignore bug fix: consider STEPPED_MINE as a flagged mine 1 rok temu
LICENSE first commit 1 rok temu
README.md update for python 3.8 10 miesięcy temu
cards.py add persistence for games and /reveal 10 miesięcy temu
data.py new feature: list_games 8 miesięcy temu
data_ram.py new feature: list_games 8 miesięcy temu
ms_terminal.py first commit 1 rok temu
mscore.py fix 2 bugs: gen_statistics called multiple times, dist_cards accepts values too large 11 miesięcy temu
tgmsbot.py deal with RetryAfterError 5 miesięcy temu

README.md

Python Telegram Minesweeper Bot

License: GPL v3

It’s a python clone of @mine_sweeper_bot
The bot is currently running as @archcnmsbot.

To run the bot yourself, you will need: